ေရာဂါေပါင္း ၆၁ မ်ိဳးအတြက္ ေဆးဘက္ဝင္တဲ့ ဆီးျဖဴသီး။ ဖတ္ျပီး ယူသိမ္းထားရင္ ပိုတယ္မရွိပါ

ေရာဂါေပါင္း ၆၁ မ်ိဳးအတြက္ ေဆးဘက္ဝင္တဲ့ ဆီးျဖဴသီး ဆီးျဖဴသီးရဲ႕ေဆးဘက္ဝင္ပုံ_၆၁_နည္း (၁) ဒူလာေသြး

Read More

လူနာ၏ ဝမ္းဗိုက္ထဲ ကတ္ေၾကး က်န္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ ဆရာဝန္အား အေရးယူေပးရန္မျဖစ္ႏိုင္

ဟသၤာတျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၌ လူနာ၏ ဝမ္းဗိုက္ထဲ ခြဲစိတ္ခန္းသုံးကိရိယာ က်န္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာဝ

Read More

သူငယ္တန္း ကေလးမ်ားကို ဆန္ျပဳတ္ထဲ အဆိပ္ခပ္ တိုက္ေကၽြးတဲ့ ဆရာ ဖမ္းခံရ

ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ စကားမ်ား ျငင္းခုန္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လက္စားေခ်လိုစ

Read More